Lägg upp en strategi för grovfoder och strö

För många kompenserar en ordentlig tredjeskörd för lägre första- och andraskördar av vall. Men halmbrist kan utmana i vinter såväl i utfodringen som när det gäller ströbehovet.

Text Ann Christin Olsson

– Många har fått en ordentlig andra- eller tredjeskörd och frågan är hur den ska användas på bästa sätt, säger Anett Seeman, produktionsrådgivare på Gård och djurhälsan.

Anett Seeman

Denna fråga diskuterades på ett webbinarium i början av september arrangerat av Länsstyrelsen Dalarna och Gävleborg. Träffen ordnades med anledning av de problem som vädret har orsakat när det gäller tillgång på bete, grovfoder och strömedel.  

Anett Seemans första råd är att inventera vilka fodermängder och kvaliteter man fått in. Därefter jämföra det med vad man behöver och lägga upp en strategi för hur fodret kan användas på bästa sätt. Om man fått en större mängd blötare foder är det också frågan om hur foderanläggningen klarar av att hantera det. Tredjeskörden kan också vara spädare och då kan något med mer struktur behöva blandas in samtidigt som det är brist på halm.

Det blev en del diskussioner om hygienisk kvalitet. Om det är svårt att tröska och torka spannmålen när det är höga vattenhalter kan ett alternativ vara att krossensilera spannmålen.

– Men även här gäller att det måste vara en bra råvara in för att få ut ett bra foder, säger Anett Seeman.

Strö ofta

För de som har vall eller spannmål som stått under vatten bedömer hon att vallarna kan klara det bra medan det är värre med spannmål och halm, utöver körskador om det är vallinsådd.  Men det är nog en stor variation beroende på hur länge och hur mycket av grödan som stått under vatten.

Ströbristen underlättas inte om man har en foderstat med spätt foder som snarare ökar ströbehovet. Torv kan vara ett alternativ, men den har också blivit dyrare. Efter torkan 2018 tog Gård och djurhälsan fram en ströguide, se länken nedan, med tips om olika strömedel.

– Har man brist på halm kan det vara bra att strö ofta och att dra ner på djurtätheten. Det kommer inte att vara en ökad acceptans för skitiga djur vid slakt.

Det är en utmanande säsong inte bara för att lösa sitt foder- och ströbehov, utan också rent ekonomiskt. Hon lyfter därför vikten av att inte gå själv med sina problem utan att prata med kollegor, vara med på lantbrukarträffar och hämta inspiration hos andra.