”Svensk livsmedelsproduktion vilar på svensk animalieproduktion”

John Widegren är moderat riksdagspolitiker och nötköttsproducent. Numera en ovanlig kombination. Dessutom sticker han gärna sticker ut hakan i heta lantbruksfrågor och är inte rädd för att ta debatten.

Text, Foto Camilla Olsson

När Nötkött träffar John Widegren har upprepade vargattacker skett i södra Sverige. Däribland mot nötkreatur. Han är inte förvånad över utvecklingen.

— Jag tycker att det är en katastrof. Min bild är att vi ska ha så få vargar som möjligt. Nästa fråga är om vi ens ska ha varg men den linjen går inte att driva politiskt, det är en återvändsgränd eftersom vi är knutna till EU:s arthabitatsdirektiv, säger han och är tydlig med att nuvarande regering vill ha ner antalet vargar till 170 stycken.

LÄS MER: Läs en längre intervju med John Widegren i Nötkött nummer 5 2023 (e-tidningen)

Driver tre gårdar

Till nästa år ska Naturvårdsverket redovisa för regeringen hur Sveriges vargstam ska minska till den satta målbilden något John Widegren följer med intresse.

— Det ska bli intressant att se hur många vargar som läggs fram till vinterns licensjakt när de vet att det här nya gäller.

Som nötkötts- och dikoproducent driver han tre gårdar tillsammans med hustrun Sarah Hamilton Widegren i Östergötland. Tillsammans har de cirka 800 djur som mest, varav 235 är dikor. De brukar även 330 hektar mark, gårdarna har cirka 400 hektar naturbete och 800 hektar skog.

Tror på en fri marknad

Grunden för hans politiska engagemang är ägande- och brukanderätten och hur viktig den är för landsbygden. Som moderat politiker tror han på den fria marknaden. Samtidigt ser han problem med att bonden får så lite av matkronan och att tre stora aktörer dominerar livsmedelsmarknaden, varav den ena har drygt 50 procent.

— Sverige utmärker sig med att ha en så stark aktör som Ica är i Sverige. Det har blivit ett bekymmer i Sverige när de har blivit så starka och jag vet inte hur man ska kunna göra något åt det politiskt.

John Widegren och hustrun Sarah Hamilton Widegren driver tre gårdar tillsammans.

”Inte hållbart med EMV”

Strax före sommaren presenterade Konkurrensverket en genomlysning av livsmedelskedjan. För primärproducenterna konstaterar myndigheten att det finns ”små eller inga möjligheter att påverka vare sig sina inköps- eller försäljningspriser”. Undersökningen visade också att det inte är konkurrensproblem i själva primärproduktionen och det är inte heller det som har drivit upp priserna på livsmedel. 

Kan man stärka Konkurrensverket ytterligare?

— Att stärka myndigheter är inte riktigt min favorit. Det är väl inte otroligt att det kommer att komma fler uppdrag till Konkurrensverket, då har jag inte sagt för mycket.

Vad skulle du vilja se då?

— Det är svårt att specificera hur uppdragen ska se ut, klart är att vi behöver kika på det för det blir inte hållbart i längden med de stora livsmedelskedjornas EMV.

Widegren kritisk till rekommendationerna

När de nya nordiska näringsrekommendationerna blev kända var det flera organisationer inom de gröna näringarna som reagerade starkt kritiskt. Rekommendationerna handlade bland annat om ett minskat intag av animalieprodukter. Regeringen beslutade därefter att de nationella kostråden endast ska utgå ifrån de näringsfysiologiska delarna och att kostråden ska bidra till att stärka försörjningsförmågan: ”beakta fördelarna med animalieproduktion och utgå ifrån vad vi i Sverige har goda naturliga förutsättningar att producera”. Även John Widegren är kritisk till de nya nordiska näringsrekommendationerna och Livsmedelsverket.

— Det är anmärkningsvärt att Livsmedelverket inte har en bättre verklighetsuppfattning. Svensk livsmedelsproduktion vilar i grunden helt och hållet på svensk animalieproduktion, säger han och tillägger:

— Ska vi leva upp till livsmedelsstrategins målsättning som är ökad produktion, ökad export och ökad självförsörjning då är det genom ökad animalieproduktion.