Välskötta marker binder koldioxid

Markens förmåga att binda koldioxid kan vara mycket större än man tidigare trott enligt ny forskning. Jordbruksmark, betesmark och skogsmark kan kompensera för ökade globala utsläpp från exempelvis tinande permafrost.