Svenskt är klimatsmart

Utsläpp av växthusgas från nötkött som produceras i EU ligger cirka 60 procent lägre än det globala medelvärdet. Svenskt nötkött är ändå bättre enligt LRF.

Hela 70 procent av utsläppen av växthusgasen från mat som konsumeras i Sverige kommer från importerad mat. Vår självförsörjningsgrad idag är 50 procent.
Svenskt nötkött är klimatsmart då det ger 25 procent lägre utsläpp av växthusgas än medelvärdet i EU som i sin tur ligger 60 procent lägre än det globala medelvärdet.