Smart farming på Vreta Kloster

Ny teknik som ska ge smartare lösningar ute på gårdarna för stallar och djurhållning. Det är temat torsdag 28 september på Vreta Kloster.