Avvänj och sälj dikalven i tid

-Dikalvar bör byta ägare i september eller tidigt i oktober och inte gå ute för länge med korna, säger Claes Ljungqvist, uppköpare på Scan i Småland.

Priset på dikalv har stigit de senaste åren. Nu börjar många köpare att tveka och det gäller speciellt de tunga tjurkalvarna som blir dyra i inköp.
-De tunga kalvarna blir för dyra och nu hotar köparna att neka till att ta mot riktigt tunga kalvar upp mot 400 kilo, säger Claes Ljungqvist.
Han anser man ska sikta på att tjurkalvar av köttras ska väga max 320-330 kg vid förmedling.

-Se till att förmedla kalven i tid. De ska inte gå ute för länge och gå ned sig i kondition utan säljas allra senast i början av oktober, säger Claes Ljungqvist.

Paul Roberston, ansvarig för inköp på KLS Ugglarp tror att vi i framtiden kan räkna med att köparna kommer att ställa större krav på kalven och inte betala lika mycket för de kalvar man upplever som sämre, det vill säga sent avvanda som har gått ute för länge på hösten.