LRF satsar på träffar för nötköttsproducenter

Projekt som ska ge de nötköttsproducenter som vill utveckla sitt företagande konkret nytta har sponsrats med en miljon av LRF.

– Det är första gången som LRF Kött delar ut pengar till projekt på det här viset. Det känns riktigt bra, målet är att satsningarna ska ge konkret nytta för våra medlemmar. Projekten är ett viktigt steg för att nå de mål som är satta inom de gemensamma handlingsplanerna för nöt och lamm, säger Åsa Odell, ordförande i LRF Kött, i ett pressmeddelande.

Ett projekt som startar upp på nötköttssidan handlar om att öka diko- och ungnötsproducenters kunskaper om bland annat foderproduktion, tillväxt och arbetseffektivitet. Syftet är att komma närmare målen i Handlingsplan Nöt. För dikor är fokus på 0,95 avvanda kalvar per betäckt ko och för slaktungnöt en månads lägre slaktålder med bibehållen slaktvikt.

– Många företagare sitter på riktigt smarta lösningar som bara de använder. Den samlade kunskapsbanken ute hos företagarna, på gårdarna, är enorm och nu ska fler få ta del. Därför sätter vi igång träffar med rådgivning och erfarenhetsutbyte för köttproducenter med samma produktion, säger Jannica Krafft på Växa Sverige.

Alla nio projekt finns beskrivna på www.lrf.se