Skattebefria certifierat naturbeteskött

-Om klimatskatt ska införas på livsmedel bör certifierat naturbeteskött undantas från skatt, skriver Anna Jamieson, Naturbeteskött i Sverige, i ett debattinlägg.

I ett forskningsprojekt på Sveriges Lantbruksuniversitet undersöker Elin Röös om en klimatskatt på livsmedel kan minska klimatförändringarna. Projektet är finansierat av Naturvårdsverket. Det handlar om att undersöka vilka effekter en riktad skatt på  exempelvis rött kött skulle kunna få.

-Att en beskattning av just lamm- och nötkött riskerar att slå tillbaka mot andra miljöaspekter, såsom bevarandet av biologisk mångfald, är Elin Röös medveten om, skriver Anna Jamieson i ett debattinlägg på Naturbeteskatt Sveriges hemsida. Hon föreslår därför att just certifierat naturbetskött bör undantas från beskattning. Läs hela inlägget här.