Hallå där, Majsan Pense på Coop…

Du är kategorichef för kött och fisk. Berätta om ert koncept svenskt naturbeteskött?

Text Ann Christin Olsson
Majsan Pense. Foto: Coop

– Vi lanserade det 2019. Vi ville ha certifierat naturbeteskött och fick kontakt med föreningen Naturbeteskött i Sverige och Svenskt sigill. Vi är jätteglada för den här satsningen. Det känns rätt.

Varför?

– Personligen var jag ganska nyfiken. Vi drog i gång efter att jag varit på Stenhammardagen då jag förstod naturbeten och problemet med vad som händer om de inte betas. Vi marknadsför köttet utifrån öppna landskap, biologisk mångfald och för den goda smaken. Det diskuteras också om att det finns en annan fettsyrasammansättning i naturbeteskött, men det finns inte tillräckligt underlag för att kunna marknadsföra det.

Vad är det för köttkvalitet och pris?

– Vi har gjort upp med vår partner Scan om vilka form- och fettklasser det ska vara. Och det har köttet levt upp till. Det är viktigt att det också är bra ätkvalitet. Det här är en del av vårt premiumsortiment, prismässigt ligger det mellan eko och konventionellt. Vi tar hela slaktkroppar och inte bara ädla detaljer.

Vad tycker kunderna?

– Det är för konsumenter som tänker hållbarhet, att köttet bidrar till öppet landskap öppet och biologisk mångfald. Det har mottagits bra och efter ett år hade vi ökat försäljningen med 40 procent och har sen fortsatt upp. Från starten har försäljningen ökat med mer än 100 procent.  Det går kanske något bättre i storstadsregionerna. Återköpsgraden är hög och vi har också fått många positiva kommentarer.