Svensk köttexport kartläggs

En grupp studenter från SLU kartlägger på uppdrag av SNP om det finns framtida möjligheter till att exportera svenskt kvalitetskött.

-Studenterna har gjort en kartläggning av intresse, regelverk och vilka exportländer det finns. Det ska bli spännande att se vad de kommer fram till, säger Anna Jamieson, som håller i projektet för SNPs räkning. SNP ansökte och fick 120 000 kronor i projektpengar från Handlingsplan Nöt.

-Nu när studenterna gjort kartläggningen är tanken att vi under 2017 ska gå vidare och anlita någon med export- och marknadskunskaper för att göra en handlingsplan som kan användas av affärsdrivande företag, säger Anna Jamieson.

Hon poängterar att det inte är SNPs roll att köpa och sälja kött utan bara titta på vilka exportmöjligheter som finns.

 

Senast ändrad 28 december 2016