Sveriges Nötköttsproducenter vill se förenklingar

-Vi anser att behovet av förenklingar i stödhanteringen är mycket stort, både på gårdsnivå och på jordbruksverk och länsstyrelser, säger Camilla Hansson, ledamot i SNPs styrelse.

Sveriges Nötköttsproducenter har gett sina synpunkter på förslaget til gemensam framtida jordbrukspolitik i EU. I sitt svar framhåller de vikten av landsbygdsprogrammets miljöstöd till betesmark.

-Utan de stöden försvinner värdefull naturbetesmark och med dem den biologiska mångfald som de innehåller, säger Camilla Hansson.
SNP poängterar att djuren liksom betesmarken har en viktig roll i ekosystemet och det är centralt att det finns tillräckliga stöd för att bevara dem.

Läs mer i Nötkött 5 som kommer ut 24 oktober.