Sänkt skatt på solel

Regeringen föreslår att företag som producerar el med solceller ska slippa skatt eller få skatten rejält sänkt.

Regeringen föreslår i en remiss att skatten på el från solceller ska sänkas från 29,5 öre per kWh till 0,5 öre per kWh. Denna förändring föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
Redan idag kan anläggningar som producerar upp till 255 kW undantas från skatt. Nu kommer förslag som innebär att anläggningar som producerar mer el än så ska kunna få kraftigt sänkt skatt. 
Regeringens avsikt är att i EU driva frågan om att på sikt helt ta bort skatten på solel.