Riskfyllt med tjur i mjölkbesättning

Var eller vartannat år stångas någon i Sverige till döds av en tjur. Oftast är det en tjur av mjölkras som har gått till attack.