Behovet av B vitamin kartläggs

När Anders Wågberg gav djuren tillskott av vitamin B1 förbättrades hälsoläget och produktionen. Nu ska SLU göra en inledande studie för att få en bild av hur behovet av B1 uppfylls till nötkreatur Sverige