Automatisk brunstpassning fungerar på dikor

En studie på herefordkor och kvigor på lantbruksuniversitetet visar att automatiska system kan förenkla brunstpassningen och underlätta artificiell insemination.

Artificiell insemination används i mycket liten utsträckning till köttdjur, trots att det ger ett ökat genetiskt framsteg. Det beror delvis på att det är svårt att passa brunsten hos dikor.

Syftet med denna studie var att öka förståelsen för brunstbeteendet hos dikor och kvigor. Särskilt viktigt var att fastställa tidpunkten för ägglossning i förhållande till såväl synlig brunst som till alarm från det tekniska hjälpmedlet Heatime®, vilket förutsäger brunst utifrån djurens aktivitet.

Tiden från att brunst kunde ses på herefordkorna och -kvigorna i studien tills ägglossning skedde var flera timmar kortare jämfört med vad det brukar vara hos mjölkkor. Korna hade ägglossning i medeltal 21 timmar från att brunst hade upptäckts med ögat, respektive 23 timmar med Heatime®. Det var ingen stor skillnad mellan kor och kvigor. Heatime® fungerade mycket bra; det upptäckte flera brunster och hade färre fel jämfört med den visuella inspektionen.

Studien utfördes på Götala nöt- och lammköttscentrum under ledning av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Läs hela studien