Stort byggintresse för dikor

Jordbruksverkets statistik visar att antalet förprövade stallplatser för dikor har ökat 2016.

Att intresset för utveckla dikalvsproduktionen är stort över hela landet visar ansökningarna om förprövingar av byggnader. Antalet ansökningar har i det närmaste fördubblats mellan 2015 och 2016.
2016 ansöktes det för 16 233 dikoplatser jämfört med 8 730 året innan.

Ansökningarna för övrig nöt låg på 27 553 förprövade platser jämfört med 24 395 året innan.