Uppsving för åkerböna

Odlingen av åkerbönor ökar stadigt. Årets skörd på nästan 100 000 ton är en ökning med 96 procent jämfört med de senaste fem åren, rapporterar Jordbruksverket.