Antalet köttraskalvningar ökar

Antalet kalvningar och antalet födda kalvar ökade i landets köttrasbesättningar mellan 2018/2019 och 2019/2020.

Text Lisbeth Karlsson

Statistiken över senaste KAP-årets kalvningsresultat visar på en rad intressanta saker. Charolais är den ras som i år har högst tvillingfrekvens med 7,27 procent medan simmental har 5,42 procent.

– Det är intressant att se att det skiljer så mycket mellan raserna, från charolais i topp som har 7,27 procent tvillingfödslar, ner till limousin med 1,78 procent tvillingfödslar, säger Kristina Remgård-Gredenvall, KAP-ansvarig vid Växa Sverige.

Mellan åren har antalet kalvningar ökat med 735 medan antalet födda kalvar har ökat med 793. Störst numerär ökning har skett inom simmental (+121 kalvningar samt +116 kalvar).

Avviker

Inkalvningsåldern har sjunkit inom de flesta raserna, men dexter, highland och wagyu avviker med ökande inkalvningsålder. Detta gäller även limousin, men där är ökningen i inkalvningsålder endast 0,4 månad, vilket kan bero på naturlig variation.

Andelen svåra födslar har i de flesta raser sjunkit, många gånger från en redan låg nivå. Inom wagyu har andelen svåra kalvningar ökat med fem procent från att i fjol legat på noll, vilket med ett lågt totalt djurantal gör att kalvningssvårigheter för ett fåtal individer får stor påverkan på resultatet. Samma förklaring kan gälla även för andelen dödfödda kalvar, där wagyu ökat från noll procent dödfödda kalvar föregående KAP-år till 4,3 procent dödfödda.

KAP statistik-1.jpg
KAP statistik-2.jpg