Låg användning av vatten i jordbruket

Svenskt jordbruk står bara för tre procent av det vatten som förbrukas i landet. Industrin står för 70 procent och hushållen 18 procent.

Vart femte år mäter Statistiska centralbyrån vattenanvändningen i landet. Mellan 1990 och 2010 minskade jordbruket sin totala användning från 4,7 procent till tre procent. I vattenanvändningen räknas enskilda vattentäkter för bevattning samt vatten till djuren in.

Som en jämförande siffra står industrin för 70 procent och hushållen för 18 procent av den totala användningen i landet.

– Lantbruksföretagarna har arbetat framgångsrikt med att investera i dammar för att kunna ta hand om vintrarnas regnvatten. Det gör att många bönder varit väl rustade för en torrperiod som den här torra sommaren, säger Markus Hoffman, vattenexpert på LRF, Lantbrukarnas Riksförbund.

Jämfört med andra länder står sig de svenska lantbrukarna mycket bra. Det internationella genomsnittet för jordbrukets vattenanvändning är 70 procent jämfört med det svenska jordbrukets 3 procent.

Att många lantbrukare i Sverige räknar med bra skörd, trots dåligt med regn beror på bra bevattning.

– Den svenska bevattningseffektiviteten är hög. Cirka 80 procent av det tillförda vattnet tas upp direkt av grödorna och spillet av vatten på väg till grödan är lågt. Det gör svensk växtodling till en av de mest vatteneffektiva i världen, säger Markus.