Lägerliv för köttrasungdomarna

Under en helg i juli träffades köttrasungdomar från södra Sverige på Bollerup naturbruksgymnasium i Skåne för att träna på djurhantering och showmanship.

Text Lisbeth Karlsson
Foto Privat

Hela 28 ungdomar i åldern 7 till 18 år från Köttrasungdomen tränade under en helg i juli på att hantera kalvar på Bollerup naturbruksgymnasium. Under ledning av bland andra Jenny Hansson, Elin Welin och Christel Lysell fick ungdomarna under lördagen träna visning av kalvar i Bollerups ridhus. Det var mest mjölkraskalvar som fanns till buds att träna med, men även några köttrasstutar och en liten angustjurkalv fick ställa upp som övningsobjekt.

Medan hälften av gruppen tränade med djur så fick den andra hälften en genomgång av exteriör och vad man ska titta på när man väljer ut en kalv för visning.  

Nötkreatur är stora och starka djur, så att veta hur man ska hantera djuren är viktigt när det kommer till djurvisningar. De deltagande ungdomarna fick därför en duvning i säkerhetstänk, både vad gäller hantering av djur, vad man ska tänka på i stallet och runt maskiner. De som hade varit med på utställningar och som behövde träning med showstick fick träna med sådana också.

På söndagen tränade man visning av djuren, en grupp i taget. Fokus låg då på visningsteknik med uppställningar på mittlinjen med mera.