Mykoplasma: Provtagning i avelsbesättningar

För att få mer kunskap om läget när det gäller Mycoplasma bovis har avelsbesättningar som har tjurar på prövningen i år erbjudits provtagning för antikroppar mot Mycoplasma bovis. Nu finns ett preliminärt resultat.

Text Ann Christin Olsson

Louise Ryberg

Idag ordnade Svensk Köttrasprövning en digital träff för att informera om den pågående provtagningen mot Mycoplasma bovis i avelsbesättningarna. I Nötkött nummer 1 2024 skrev vi om att antikroppar mot bakterien Mycoplasma bovis hittats på samtliga tjurar i årets prövningsomgång på Gunnarp.

– Under hösten har Mycoplasma bovis hos dikor fått ett större fokus, främst då provtagning i dikobesättningar gett ett par positiva svar. Vår styrelse ansåg då att det var nödvändigt att genomföra en anonym screening på Gunnarp, säger Louise Ryberg, vd för Svensk Köttrasprövning

Det finns inget officiellt program för att utrota eller kontrollera Mycoplasma bovis i Sverige. En arbetsgrupp med veterinärer från Växa, Gård & Djurhälsan, Skånesemin och Distriktsveterinärerna ger råd för hur man kan arbeta på besättningsnivå för att minska risken att få in smittan i besättningen, sanera eller kontrollera den beroende på vilken strategi den enskilda besättningen vill ha.

Provtagningen ger viktig ny kunskap

För att få mer kunskap om läget har avelsbesättningar som har tjurar på prövningen i år har erbjudits provtagning för antikroppar mot Mycoplasma bovis för att få en bild av läget.

Lena Stengärde

Majoriteten av de tillfrågade gårdarna har deltagit i provtagningen. Svaren är klara för 69 besättningar. Blodprov har tagits på 10 till 15 djur i varje besättning.

Resultatet blev:

  • 39 besättningar hade inga djur med antikroppar.
  • 27 besättningar hade antikroppar hos 1–3 djur, främst hos inköpta tjurar.
  • 3 besättningar hade fler än tre djur med antikroppar.

– När man hittar antikroppar betyder det att djuret varit exponerat för bakterierna, säger Lena Stengärde, veterinär på Växa. Mycoplasma bovis är lite speciell och en del djur med antikroppar kan ha kvar bakterien utan att visa symtom.  

Positivt i denna provtagning är att det verkar vara låg smittspridning från antikroppspositiva tjurar. I tre besättningar finns det flera djur med antikroppar, men det går inte att säga var smittan kommer ifrån.

– Provtagningen ger viktig ny information om Mycoplasma bovis i avelsbesättningar, menar Lena Stengärde.

Köparna får göra egen bedömning

Med resultatet från provtagningen och i samråd med veterinärer har Svensk Köttrasprövning gjort en avvägning kring riskvärdering för smittskydd, avelsarbete och ekonomi och beslutat att auktionen blir av. Precis som vid alla inköp av livdjur gäller de generella råden att köpa in djur från så få besättningar som möjligt, köpa hälsodeklarerade djur, provta för viktiga sjukdomar och isolera minst en månad efter ankomst till besättningen.

– Vi vill gå ut med den information vi har så får var och en göra sin egen bedömning inför köpa av tjur utifrån läget i den egna besättningen och hur man ser på risken, säger Louise Ryberg.

Vid frågor om hur man ska tänka vid inköp av djur med antikroppar är rådet att ta kontakt med de veterinärer som arbetar i Kunskapssupporten för Mycoplasma bovis, se länk nedan. Veterinärerna kan ge råd för att minska risken för introduktion av smitta utifrån de förutsättningar som råder på gården, och vilka risker man är beredd att ta.

Vid mötet informerades även om de nya NAV-avelsvärden för kött, status med det sammanvägda avelsvärdet AIX inför den första publiceringen 5 mars samt arbetet med att bedöma tjurarnas lynne på prövningsstationen Gunnarp.

Öppet hus och visningsdag av årets auktionstjurar hålls den 16 mars. Det är också starten för den digitala auktionen som avslutas fredag den 22 mars klockan

Kunskapssupporten för Mycoplasma bovis:

På dessa länkar finns kontaktuppgifter till de veterinärer som är med i Kunskapssupporten på Växa Sverige, Gård & Djurhälsan, Skånesemin samt Distriktsveterinärerna.