Antikroppar mot Mycoplasma bovis på Gunnarp

Vid en screening av tjurarna på prövningsstationen Gunnarp i Skåne hade alla tjurarna antikroppar mot Mycoplasma bovis. Auktionen är planerad till 22 mars och ännu har inga andra beslut tagits.

Text, Foto Ann Christin Olsson

– Tjurarna bär på antikroppar, men är friska och fina och växer bra, säger Göran Johansson, ordförande i NAB – Svensk köttrasavel i samverkan som är en av delägarna i Svensk Köttrasprövning tillsammans med Växa Sverige och Svenska Köttföretagen.

Göran Johansson

Efter ankomsten till tjurstationen i höstas blev några tjurar sjuka, men så brukar det vara varje höst i och med att kalvar från flera besättningar flyttas ihop. Mycoplasma bovis har annars hittills mest varit en fråga för mjölkbesättningar och ungnötsbesättningar som köper mjölkraskalvar.

– Vi hoppas fortfarande att kunna ha auktionen i mars. Det finns ingen besättning som är så kontrollerad som den på prövningen. Här finns vårt bästa avelsmaterial och i princip har ju tjurarna stått här i sex månader i karantän.

Vill screena dikobesättningar

Han beskriver det allmänna kunskapsläget om bakterien som svagt. Att tjurarna har antikroppar visar att de varit utsatta för bakterien. Men Mycoplasma bovis orsakar inte alltid sjukdom om stallmiljö, utfodring och övrigt hälsoläge är gott i en besättning. Ett frågetecken är hur länge djuren kan ha kvar bakterien efter att de utvecklat antikroppar. I samråd med veterinärer från flera organisationer har råd för besättningar som köper livdjur från Gunnarp setts över i och med de positiva antikroppssvaren.

– Vi har alltid haft rekommendationen att ha tjurarna i karantän när de kommer till köparbesättningarna, säger Göran Johansson.

I nuläget pågår diskussioner om att också screena avels- och köparbesätttningar för att få mer kunskap om läget i besättningar med köttras. På köttrasdjur tas blodprov i svansen, vilket kan göras av veterinär, husdjurstekniker eller en erfaren lantbrukare/djurskötare. Cirka 10–20 prover behövs från olika grupper av djur för att få koll på läget i en besättning. Vilka djur/djurgrupper som ska provtas avgörs i samråd med gårdens veterinär. Ett blodprov kostar cirka 125 kronor plus arbetstid.

Fotnot: Bild från visningsdagen 2022 på Gunnarp.

Mycoplasma bovis

Bakterie som kan orsaka sjukdom hos nötkreatur. Symtom är framför allt svårbehandlade lunginflammationer samt led- och mellanöreinflammation på kalvar. På kor även höga celltal, juverinflammation och kastningar. Besättningar med i övrigt gott hälsoläge, kan ha antikroppar utan att ha sjukdomssymtom. Sjukdom kan blossa upp i samband med stress. Effektiv behandling och vaccin saknas. Viktigaste åtgärderna är smittskydd och god skötsel för motståndskraftiga djur. 

Smittan sprids framför allt vid djurkontakter.  Sjukdomen är inte anmälningspliktig så smittade besättningar har inga officiella restriktioner.

Läs mer: Mycoplasma bovis – SVA