Se upp med mycoplasma

-De senaste månaderna har vi sett en ökning av antalet gårdar där djuren visar symtom och sedan provtas positiva för Mycoplasma bovis, säger Åsa Lundberg, veterinär i Växa Sverige.

Mycoplasma bovis är en svårbehandlad och smittsam sjukom som kan orsaka stora problem. Kalvarna får ofta lunginflammationer eller ledinflammationer och trots behandling blir de kroniker och stannar i växten. Ibland dör kalvarna.
-Bäst är att förebygga och försöka förhindra att få in smittan, säger Åsa Lundberg. De råd hon ger är att vara noga med varifrån kalvarna kommer och bara ta kalvar där hälsan är god.
-Ett tips är att köpa kalvar från besättningar på Gröna listan i Säker Livdjurshandel. Blanda heller inte kalvar från olika gårdar i samma transport.
 Gröna listan finns på Växa Sveriges hemsida.