Mars – månaden med flest kalvningar

Var femte diko kalvar i mars. Det är fortfarande den största kalvningsmånaden, men andelen dikor som kalvar i mars har minskat från 29 till 22 procent på 20 år.

Text Ann Christin Olsson
Foto Lena Widebeck

Efter mars kommer april då 16 procent av dikorna kalvar följt av februari med 13 procent av kalvningarna. Under mars och april kalvade över hälften av dikorna år 2003. Nu har andelen minskat till 38 procent. Andelen höstkalvningar fortsätter att öka, om än långsamt. Förra året kalvade 23 procent, eller nästan var fjärde diko under andra halvåret.  

Vid en helt jämn kalvningsfördelning skulle 8,3 procent av dikorna kalva varje månad.

Läs mer om höstkalvning: Om Sanda Skattmansös kalvningsstrategi (länk till e-tidningen, så loggar du in).

Diagrammet bygger på renrasiga kalvningar med köttras i CDB år 2023 jämfört med 2003. Korsningar är inte medtagna då det ingår både kött- och mjölkraskorsningar i den kategorin. Källa: Jordbruksverket