Fler förprövningar 2023

Under förra året ökade antalet förprövade stallplatser för alla olika typer av nötkreatur, men från en låg nivå.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Antalet förprövade stallplatser för mjölkkor har inte varit så stort på drygt tio år. För dikor är antalet platser det högsta på fem år. Dock är ökningarna från en låg nivå. Jordbruksverket konstaterar att den ökade investeringsviljan inte är tillräckligt hög för att bibehålla nuvarande produktionsnivå på lång sikt. Till exempel om en livslängd för en mjölkkoplats antas vara 15 år krävs det en investeringsnivå 20 000 platser per år jämfört med de 12 608 platser som förprövades 2023.

Investeringsstöd påverkar

Intresset för att förpröva är en värdemätare på investeringsviljan i animalieproduktionen. Till exempel kan höga produktionskostnader samt stigande kostnader för att bygga och låna pengar hålla nere investeringsviljan. Medan tillgång till investeringsstöd kan påverka investeringsviljan positivt. Det låga intresset för förprövningar under 2022 berodde sannolikt på att det var det sista året för investeringsstöd för perioden 2014–2022. En del kan ha valt att vänta in den nya budgetperioden för investeringsstöd. De förprövade stallplatserna ökade för i stort sett alla av jordbrukets produktionsdjur utom för slaktgrisar och slaktkycklingar. Ökningen var störst för mjölkkor och suggor.

I tabellen visas antalet förprövade platser för nötkreatur 2023 jämfört med det genomsnittliga antalet förprövade platser för de senaste fem åren.

Läs mer om statistiken: Förprövningar 2023

År 2023Genomsnitt fem årÅr 2023 jämfört med femårssnitt
Mjölkkor  12 6089 473  +33 %
Dikor    9 359 8 137  +15 %
Övriga nötkreatur      20 85520 122  +4 %
Antalet förprövade stallplatser för nötkreatur år 2023 jämfört med femårssnittet 2019-2023. Källa: Jordbruksverket