Tittar på teknik för att mäta foderintag

En förstudie på Gunnarp ska titta på olika tekniska lösningar för individuell foderregistrering vilket skulle ge värdefull information.

Text Ann Christin Olsson
Louise Ryberg

Svensk Köttrasprövning har fått branschutvecklingspengar från Svenska Köttföretagen för ett projekt kring ”identifiering av teknik för individuell registrering av konsumtion på individprövningsstationen Gunnarp”.

– Vi ska göra en förstudie för att titta på vilken teknisk utrustning som finns för individuell registrering av foderkonsumtionen, säger Louise Ryberg, vd för Svensk köttrasprövning.

Med ny teknik an såväl tjurar som foderkonsumtion registreras med 3D-kameror uppifrån. Kamerorna måste även kunna identifiera enfärgade djur.

– Ett första steg är att identifiera lämplig teknik för att få i gång foderregistreringen och få ett värde på det för varje tjur.  

Ett värde för foderkonsumtion kan ge informationen även om det inte ingår i ett index. På mjölkkor har man sett skillnader på upp till ett ton ts i foderkonsumtion på 305-dagars laktation vid samma mjölkavkastning.