Dags för ny tjuromgång på Gunnarp

Den här veckan skickas de tjurkalvar som ska delta i årets prövningsomgång till Gunnarp. Louise Ryberg, vd för Köttrasprövningen, berättar om årets anmälningar och vad som händer framöver på tjurstationen.

Text Marianne Lindberg
Louise Ryberg.

– Det var närmare 600 anmälda tjurkalvar i år. Antal platser som tilldelas bestäms utifrån respektive rasförenings önskemål. De kalvar som ska individprövas väljs ut i samarbete mellan uppfödare och respektive rasförening enligt Svensk Köttrasprövnings regler. I år tilldelades 188 tjurkalvar en plats på prövningsstationen. Blondeföreningen avstår att delta då den anser att man inte har ett tillräckligt underlag i år.

Vad händer nu?

– De tjurkalvar som har tilldelats en plats anländer till Gunnarp 15-17 augusti. De veterinärbesiktigas och vi ser till att de får en så mjuk övergång som möjligt. Den 12-14 september sker startvägningen.

Hur ser utfodringen ut?

– Den är olika för olika raser. Alla tjurar fodras med en fullfoderblandning i fri tillgång. De lättare raserna, angus och hereford, har en måltillväxt på 1 400 gram per dag. Limousine har en måltillväxt på 1 700 gram/dag medan charolais och simmental har måltillväxter på 1 750 respektive 1 850 gram/dag.

Finns det några nyheter inför årets prövningsomgång?

– I år är det första gången som prövningstalet* är auktionsgrundande för samtliga raser. I det ingår olika parametrar som raserna måste uppfylla. Vi kommer heller inte att trycka och ge ut någon auktionskatalog, den kommer bara att finnas digitalt på Köttrasprövningens webbplats.

*Mer om prövningstal och tjurprövningen finns att läsa på kottrasprovningen.se