Nu görs urvalet av kalvar till Gunnarp

550 kalvar är anmälda till individprövningen på Gunnarp. Nu börjar sållningen bland dem för att få fram de tjurkalvar som ska sättas in på de 182 platserna.

Text Ann Christin Olsson
Louise Ryberg

– Det finns ett stort intresse för att pröva, säger Louise Ryberg, vd på Svensk köttrasprövning. Just nu pågår arbetet med att sålla bland de 550 kalvarna.

Kalvarna väljs ut i samarbete mellan uppfödare och rasförening. Rasföreningarna lämnar rekommendationer kring vilka kalvar som är mest intressanta och en del besiktigar även kalvar och bedömer bland annat både kalvens och moderns exteriör. Man vill också få med ett brett urval av besättningar.

– I urvalet används uppnådda vikter och härstamningsuppgifter. Det finns också rekommendationer om avelsvärden. I årets urval har Köttrasprövningen uppmanat till att även ta hänsyn till de nya nordiska avelsvärden som mest troligt kommer bli de officiella avelsvärdena i november.

Senast den 30 juni får uppfödarna besked om vilka kalvar som tilldelas en plats på prövningsstationen. Sen kan några kalvar utgå i samband med veterinärbesiktningen i juli. Då kan djur från en reservlista sättas in på de platser som blir lediga, vilka reserver som sätts in beror på vilka djur som fallit bort.

– Det är mycket som kan hända fram till insättningen. Det kan vara olyckshändelser eller att tjurkalven inte utvecklas som man tänkt sig.

 I år kommer också blonde att vara med och pröva tjurar. De 182 platserna fördelas så här mellan raserna:

  • 76 charolais
  • 32 hereford
  • 30 simmental
  • 18 angus
  • 18 limousin
  • 8 blonde

– Det är jätteroligt att blonde är tillbaka.

Prövningsperiodens längd är oförändrad och pågår 154 dagar. Slutvägningen blir i mitten av februari. Att auktionen hålls en vecka tidigare än i våras innebär att tiden kortats mellan slutvägning och visningsdag och det är ett tajtare schema för att ta fram filmerna som ska ligga på auktionssidan.

Datum för visningsdag och auktion:

  • Visningsdag: 16 mars
  • Digital auktion: 16–22 mars