Nötkött nummer 6 ute nu

I Nötkött nummer 6, med tema bygg, lyfter vi bland annat några nötköttsgårdar som byggt om eller byggt nytt.

Text Ann Christin Olsson
Foto Linda Grimstedt
Nötkött 6 2023.

Byggandet i Nötköttssverige ligger på en låg nivå. Men vi har intervjuat några av de som valt att satsa trots utmaningar med dyra byggkostnader, högre räntor och att det är svårt att få investeringsstöd. Det kan handla om att välja enklare lösningar eller att bygga om befintligt stall. Några byggrådgivare ger sina tips hur man både optimerar ett nytt stall och kan trimma befintliga stall, till exempel genom att investera i kokomfort i liggavdelning och vid foderbord.

Läs också om den rättsosäkerhet som kan drabba lantbrukare som skickar djur till slakt. Djur av fullgod livsmedelskvalitet kan bli kasserade utan att lantbrukaren får ta del av beslutet i tid för att kunna göra återtag av slaktkroppen.  På aktuelltsidorna har vi också en rapport från Köttriksdagen och läget med investeringsstöden.

I vår serie Porträttet har vi den här gången besökt ordföranden i gallowayföreningen. Apropå kor med en annorlunda teckning i pälsen så är månadens Fokus-ras speckle park från Kanada. Under vinjetten Gården har vi varit i Jämtland och besökt en besättning som satsar på att sälja köttlådor till både lokalbefolkning och turister. Vi har också besökt en gård i Sörmland som har investerat i självutgödslande kalvboxar för att effektivisera sitt arbete. I en utblick i världen besöker vi en feedlot i Kanada.

Årets tjurar på Gunnarp

På forskningssidorna skriver vi om ett examensarbete som försöker svara på frågan om det går att snålutfodra kon för att få en lättare kalv vid kalvningen. Under vinjetten Fråga experterna lyfter vi riskerna för både folk och fä med möglig halm och sämre spannmålskvalitet

Vi har en Hallå där med Sven-Olof Hägg på Sonarp charolais, som med sina åtta tjurar är den som prövar flest tjurar på Gunnarp säsongen 2023/24. Och sist men inte minst har vi också hela listan på tjurarna som är med på Gunnarp i vinter.  

Du vet väl att du kan följa nyheter på Nötkötts webb, tidningennotkott.se, mellan utgåvorna av Nötkött?

Mer om tidningen Nötkött: