Nytt nummer av Nötkött ute nu

I det senaste numret av Nötkött är djurhälsa i fokus. Vi fördjupar oss i hur man kan förebygga hälsoproblem i besättningen.

Tema djurhälsa

Skatemåla satsar på förebyggande djurhälsovård med 100 procent överlevnad bland kalvarna som mål. Det som började med en utredning av kalvdiaréer har blivit en bred satsning på förebyggande djurhälsovård, där vetreinären är ett viktigt bollplank.

Virpi Welling, vetreinär på Gård och Djurhälsan, går igenom de viktigaste förberedelserna inför kalvning. Förebyggande arbete med utfodring, avel, tillsyn och miljö påverkar andelen kalvningssvårigheter i besättningen.

När det är dags för djuren att komma in kan foder- och miljöombyte bli en utmaning. De som lyckas bäst sätter igång i tid, har en tydlig strategi för övergångsutfodringen, bra luft och klimat i stallarna och är noga med mineralutforingen, både före och efter installning. Vi ger dig åtta tips för arbetet.

Överlagring

Slaktköerna hänger kvar. Under de första två kvartalen 2019 var ungtjurarna två månader äldre vid slakt än föregående år. Läs mer om nuläget, kostnader, möjliga åtgärder och få slakteriernas svar.

Vildsvin

Vildsvin sätter käppar i hjulet för lantbruket. 2015 kostade deras bökande lantbruket 1,1 miljarder kronor. I dag ställer de till större problem än aldrig förr.

Marknadstrend

Internationelt börjar stora kött- och charkföretag att investera i företag som producerar köttsubstitut av såväl proteingrödor som labbodlade celler. Nötkött tar utforskar trenden och vad som sker på den svenska marknaden.

Ekonomiskolan

Nu i hösttider börjar årets aktiviterter mynna ut i resultat. Djuren har vuxit, en del har avyttrats till liv eller slakt och fodret är bärgat. Som producent kan du nu börja summera året och hinna tänka mer taktiskt kring din verksamhet. Ekonomiskolan lotsar dig igenom resultaträkningen.