Energin i fokus på Stenhammar

Nötköttsgårdens energiförsörjning var i fokus på Stenhammardagen den 8 juni. Spännande nya lösningar finns framme men tillämpningen i praktiken står och stampar när marknaden avvaktar politiska beslut.

Text, Foto Ann Christin Olsson
Kung Carl XVI Gustaf hälsade välkommen till Stenhammardagen.

– Från jord till bord är kanske ett gammalt och slitet uttryck, men det är viktigt. Livsmedelsstrategin är viktig och att stärka självförsörjningsgraden. Det är nödvändigt för att minska Sveriges sårbarhet. En stark och hållbar livsmedelsproduktion är en trygghetsfaktor,  inledde kung Carl XVI Gustaf som tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, bjudit in till Stenhammardagen.

Han lyfte de utmaningar som branschen står inför på grund av klimatförändringarna och kostnadsökningarna i spåret av kriget i Ukraina. Men ville ändå se positivt på lantbruket och att ta vara på de möjligheter som finns, till exempel på energisidan med solel.

– Utvecklingen går med rasande fart. Vad passar på min gård? Vad är lönsamt just för mig? sa kung Carl XVI Gustaf.

Per Rudengren, driftsledare på Stenhammars godsförvaltning, fortsatte med att lyfta hur viktigt samarbete varit på Stenhammar, till exempel med grannarna i vallskörden.

–  Vi kan inte ha alla maskiner själva. Vi tjänar pengar på att samarbeta.

Maria Knutsson Weber, rektor på SLU, lyfte också samarbete som en framgångsfaktor för att lösa de utmaningar som lantbruket står inför för att få ett lönsamt och hållbart lantbruk där resurser används klokt.

Oscar, Lagnelöv, SLU.

Under seminariet var nököttsgårdens energianvändning i fokus och hur man kan minska energiåtgången. Oscar Langelöv, forskare på SLU, försökte svara på hur traktorer och arbetsmaskiner ska drivas i framtiden. Och Martina Wettin, Nilsson energy, förklarade hur solenergi kan lagras i vätgasbaserade system för att få förnybar energi när den behövs.

– Det är nog inte en sak som kommer att ersätta diesel utan det blir många lösningar. Det är inte tekniken som är flaskhalsen, den finns framme. Nu beror mycket på pris, politik och marknad, sa Oscar Lagnelöv.

Elefanten i rummet när biogas diskuteras är att skattebefrielsen på användningen av biogasen upphörde den 4 mars och att det fortfarande inte presenterats någon lösning.

De drygt 100 deltagarna fick efter förmiddagens seminarium gå runt på fyra olika stationer där ny teknik som är intressant för lantbruk visades. Det var biogastraktor samt minilastare med eldrift, solpanelslösningar, gengaspannor och en bränslecellsgenerator som var vätgasdriven.

Martina Wettin, Nilsson energy, höll ett föredrag om lagring av solenergi i vätgasbaserade system.