Årets vallmästare prisades

Familjen Lagerstedt på Olasgård tog under onsdagen ta emot utmärkelsen Årets vallmästare på Borgeby fältdagar.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Hela familjen får utmärkelsen, förutom Göran och Susanne Lagerstedt, som var på plats för att ta emot utmärkelsen, även deras barn Marcus och Ida Lagerstedt.

Utmärkelsen delades ut av Husdjurs chefredaktör Linda Grimstedt.

De har ekologisk mjölkproduktion på Olasgård i Valinge, utanför Varberg i Halland.

– Vallen betyder allt för oss, vallen är vår motor, sa en Göran Lagerstedt.

Med ett bra grovfoder behöver de inte köpa in lika mycket kraftfoder utan korna kan mjölka bra på en högre andel vallfoder vilket är positivt för nettot mjölkintäkt minus foderkostnad. Vallfodret håller också jämn kvalitet både mellan skördar och skördeår. Korna producerar 12 800 kilo ECM per kilo ECM.

För sex år sedan gick de över till fyra vallskördar och bytte också vallfröblandning, vilket bidragit till att lyfta vallens näringsvärde.   

Utmärkelsen Årets vallmästare delas ut av tidningarna Husdjur och Nötkött. Bakom tävlingen står även Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Svenska vallföreningen, Gård och djurhälsan och Växa Sverige. Sponsor av tävlingen är Växa Sverige. Årets Vallmästare har Borgeby fältdagar som extern partner.

Delar av vallmästarjuryn tillsammans med Årets vallmästare. Från vänster i bild, Nilla Nilsdotter, Sveriges lantbruksuniversitet, Göran och Susanne Lagerstedt, Årets vallmästare, Anett Seeman, Gård och djurhälsan, Ann Christin Olsson, tidningen Nötkött och Linda Grimstedt, tidningen Husdjur.