Ett dygn från slag till inläggning

Med samarbete och bredspridning får de en snabb inläggning. Genom att tippa in grönmassan i bakkant utnyttjas plansilofackens volym maximalt.

Text, Foto Lisbeth Karlsson

LARS-ÅKE OCH Dennis Persson utanför Tibro föder upp kvigor åt en mjölkföretagare och samarbetar i vallskörden för att få en smidig inläggning i gårdens plansilofack. Inläggningen går snabbt, från slag till inläggning tar det cirka ett dygn.

Vallmästarkandidat
Samarbete med grannen möjliggör en snabb inläggning av ensilaget för Dennis och Lars-Åke Persson.

Lars-Åke kontrollerar prognosprover, väderprognoser och utvecklingen i de vallar som ska skördas. Målet är att nå 10,5-11 MJ samt 160-170 g råprotein per kilo torrsubstans, för att det ska passa i utfodringen av kvigorna och de egna köttdjuren.

Vid inläggningen sätts en lucka i plansilofackets öppning. Genom att fylla på i bakkant och sedan packa utnyttjas plansilofackens volym maximalt. Plansilofacket täcks med två lager plast och därefter sandkorvar/grus i kanterna samt nät och gummimattor överst.

De ekologiska vallarna gödslas med 20–25 ton flytgödsel på våren. Förstaårsvallarna får lite mindre och de äldre vallarna lite mer. Flytgödseln ska även räcka till andraskörden, som brukar få 20 ton per hektar. I några år har kalimagnesium också spridits på vallen, men i år görs ett uppehåll.