Stor potential att höja slaktvikter

Slaktdata från 2019 visar att spridningen i slaktvikter är stor. Ibland så hög som 100 procent. Men utsikterna att minska skillnaderna är goda.

Text Lisbeth Karlsson

En fördjupad analys av slaktdata för 2019 från alla landets slakterier visar på stora variationer i slaktkroppstillväxt hos nötkreatur. Skillnaden mellan resultat från de bästa tio procenten och de sämsta tio procenten är ganska ofta hundra procent (se tabellen).

   – Det visar att det finns en enorm potential till förbättring, säger Jannica Krafft, produktionsrådgivare på Växa Sverige och den som analyserat siffrorna.

Utfodringen av de slaktdjur som föddes i början av 2019 har med stor sannolikhet påverkats av torkan
2018, menar hon.

  – Det kan ha påverkat resultatet, men 2019 års slaktdata skiljer sig inte så mycket från till exempel 2017 års statistik, säger Jannica Krafft som uppskattar att 80–90 procent av spridningen i slaktresultat kan förklaras av foder.

  – Grunden är någon variant av brist på foder – kvaliteten är för låg, tillgången för dålig eller så är det begränsningar i stallet, till exempel antal ätplatser eller utfodringsrutiner.

Statistiken är även uppdelade efter ras och kombinationer av raser. Även bland de tyngre köttraserna visar statistiken skillnader på upp till cirka 600 gram slaktkroppstillväxt per dag.

  – Det finns inte en ras som är mer rätt eller fel än en annan, men eftersom spridningen är så stor, så bör det finnas en enorm potential att förbättra produktionen, säger Jannica Krafft.