Lovande analyser av förstaskörd

Årets förstaskörd bäddar för en fin utfodringssäsong. Analyserna visar lovande resultat med betydligt högre smältbarhet än förra året. Innehållet av råprotein och NDF är däremot längre än normalt.

Statistiken har sammanställts av Hans Linberg på Växa Sverige. Han kommenterar ”Analysstatistiken, så här i början av utfodringssäsongen, visar mycket lovande resultat för förstaskörden. Detta gäller i synnerhet smältbarheten som är betydligt högre än förra året.

Hög smältbarhet ger höga energivärden i vallfodret och är en bra grund för att få till foderstater som ger bra produktion till låga kostnader. Den höga smältbarheten bidrar också till höga AAT-värden vilket kan innebära lägre behov av koncentrat samt att man kan välja koncentrat med enklare proteinkällor.

Innehållet av råprotein och NDF (Neutral Detergent Fiber) är däremot lägre än normalt och det blir viktigt att hålla kolla på PBV-värdet och det totala fiberinnehållet i foderstaten.

Statistiken för förstaskörden är starkare för södra delarna av landet än i de norra, där vi hittills har fått in väldigt få analyser.

Det blir en spännande utfodringssäsong med så mycket fina analyser från förstaskörden.”