EU straffar för få tester av BSE

Det internationella systemet för att övervaka BSE bygger på att djur som visar symtom testas. I Sverige riskerar vi tappa status som lågriskland eftersom för få djur testas.

Risken att svenska djur ska bära på galna kosjukan, BSE, är extremt låg. Ändå kan Sverige riskera att tappa sin status som lågriskland på grund av att vi testar för få djur.
SVA uppmanar därför svenska djurägare att kontakta sin veterinär om ett djur visar neurologiska symtom.

-Om ett djur är lämpligt att för övervakning så betalar Jordbruksverket för veterinärbesöket och för hämtning av kadavret, säger Maria Nöremark, SVA.