Obducera vid aborter

Jordbruksverket vill se fler obduktioner av aborterade kalvar som en del av övervakningen av smittsamma sjukdomar som kan drabba människor.

Brucellos är en sjukdom som hos nötkreatur främst ger abort i sent dräktighetsstadium, kvarbliven efterbörd och livmoderinflammation. Tjurar kan få testikel  eller bitestikelinflammation. Djur får oftast inte feber. Brucellos på nötkreatur utrotades i Sverige under första halvan av 1900-talet,  det senaste fallet påvisades 1957.
-Det kan ta lång tid innan man misstänker brucella, men eftersom abort är ett av symtomen på smittan är vi angelägna att få in aborterade kalvar för provtagning och obduktion. Målet är 90 kalvar per år men i fjol fick vi bara in 45 kalvar, säger Catrin V-Carlson, veterinär vid SVA.
När schmallenbergvirus härjade i Sverige 2012-2013 kom det in rekordmånga foster för obduktion men sedan dess har antalet stadigt minskat. Nu hoppas SVA att fler ska skicka in aborterade kalvar för obduktion och påminner om att Jordbruksverket står för kostnaden, förutom 700 kronor. Är man medlem i Gård&Djurhälsan så slipper man dock den kostnaden. Besättningens veterinär skriver remiss för eventuell obduktion av aborterade foster.