Reko-ringar sprids i landet

Ett nytt begrepp är Reko-ringar som sprider sig runt om i Sverige. Namnet står för ”rejäl konsumtion” och är en avtalsmodell för handel mellan konsumenter och småskaliga svenska producenter.

Handeln sköts genom slutna Facebook-grupper och utlämningen av varorna sker under en timma på en angiven plats där producenter och konsumenter möts.

Modellen kommer ursprungligen från Frankrike och har även introducerats i Finland där den idag engagerar cirka 270 000 personer i ett par hundra REKO-ringar. Konceptet har nu även introducerats i Sverige. Flera REKO-ringar har vuxit fram som ett resultat av en starkt växande efterfrågan på lokalproducerade produkter med tydligt ursprung. Den allra första svenska REKO-ringen startades 2016 i Grästorp i Västra Götaland. Idag finns ca 50 REKO-ringar i Sverige och antalet växer hela tiden.