Leverbölder påverkar inte köttet

Det finns inget samband mellan smaken på köttet och förekomst av leverbölder på slaktdjuren enligt ett amerikanskt projekt.

Mörhet, saftighet och smakintensitet på köttet påverkades inte av om djuret hade anmärkning på levern vid slakt. Den vanligaste orsaken till leverbölder är ett lågt pH-värde i vommen som orsakats av en spannmålsdominerad foderstat, uppger Cattlemens Day.