Naturbeten ger köttet ett mervärde

-Fokus är inte att snabbt få upp djuren i slaktvikt utan att sköta betesmarken ur ett miljöperspektiv och ta fram ett välsmakande och etiskt producerat nötkött, säger Karl Fredrik Leijonhufvud på Göksholms gård i Närke.

På Göksholms gård är markerna inte anpassade för intensiv växtodling. Här har restaureringsstöd istället gjort det möjligt att återställa igenväxta betesmarker och låta betande mular hålla landskapet öppet. Karl Fredrik Leijonhufvud lät en konsult räkna på olika strategier.
-Det visade sig att ekologisk drift och naturbeten är det mest lönsamma för vår del. Idag utgör olika EU-ersättningar cirka 40 procent av omsättningen. Det finns mer pengar att hämta i att bevara särskilda naturvärden än att bara sälja köttet. Men naturbetena tillför även köttet ett mervärde. Det får smak av örter och en fin marmorering som uppskattas av kunderna, säger Karl Fredrik Leijonhufvud.

Göksholm har skickat djur för bedömning till konceptet Exceptionell råvara vars syfte är att utveckla Sverige som matland. Det fick bedömningen 3+ på en femgradig skala.

Läs mer om Göksholm i Nötkött 3 2017.