Investeringsstöd kvar att söka

-Ungefär hälften av budgeten återstår att fördela. Att det flaggat för att pengarna är slut beror förmodligen på att det ännu inte fattats beslut i ett antal ärenden säger Jennie Malm, Jordbruksverket.

Hur stora summor som finns kvar att fördela skiljer sig stort mellan olika län.
-Som lägst i Dalarna finns 30 procent av länets budget kvar medan som mest i Skåne med 76 procent kvar, säger Jennie Malm, handläggare på Jordbruksverket.
Läs mer i Nötkött 2 som utkommer 12 april om vilka län som har mest pengar kvar att fördela.