Välj kön på kalven

Att seminera korna och använda könssorterad sperma ger möjlighet att själv välja kön på kalven. Nu finns köttrasdoser både för den som vill ha kvigkalvar och den som vill ha tjurkalvar.

Viking Genetics erbjuder nu Y-Vik doser för den som vill ha tjurkalvar och X-vik
doser för den som vill ha kvigor. Y-vik finns av raserna hereford, angus och
simmental medan X-vik bara finns av hereford och angus.

Senast ändrad 16 januari 2017