Gratis kurser i företagsledning

KCF ordnar kostnadsfria utbildningsdagar på 15 orter över hela landet för alla intresserade av företagsledning. Start är på Kvinnersta i Örebro den 17 januari.

Under vintern kommer 15 seminarier att hållas – från Piteå i norr till Alnarp i söder. Seminarierna handlar om marknad, ekonomistyrning, ledarskap, produktion och strategiutveckling – företagsledningens fem grundpelare.

Här finns information om platser, datum och hur man anmäler sig

KCF, Kompetenscentrum företagsledning, är en centrumbildning inom Sveriges Lantbruksuniversitet, i samverkan med näringslivet. KCF arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna näringarna. Vi vill utveckla kunskaper och färdigheter som kan användas direkt i företagen. 

Senast ändrad 16 januari 2017