Schmallenberg kan komma tillbaka

Från Europa rapporteras om nya fall av aborter och missbildningar som tyder på att schmallenbergvirus åter cirkulerar och sprids med svinknott