Varmare klimat ger risk för nya smittor

Ett varmare och fuktigare klimat innebär fler smittbärare och nya smittor. Fästingburna sjukdomar, mjältbrand, Blåtunga, Schmallenbergvirus och mögelgifter befaras bli vanligare framöver.

Idag finns än så länge få kliniska symptom som kan härledas till klimatförändringar i Sverige, men varningsklockorna har börjat ringa på allvar, skriver Agria i ett pressmeddelande. Mjältbrandsutbrottet för ett par år sedan kom efter en lång torrperiod med stora jordsprickor, som följdes av skyfall där bakterier från jordlager underifrån kom i dagen.

Fästingarna breder ut sig i områden där de av tradition inte funnits tidigare och nya arter av mygg etableras, som kan sprida andra typer av sjukdomar.

Mögelsvampar växer till och sprider sig på ett mer aggressivt sätt i varmt och fuktigt väder. Det ställer högre krav på ventilation och inomhusklimat i djurstallar än vi är vana vid.
Kraftiga skyfall kan skölja ner ovälkomna bakterier i brunnar och foder riskerar att angripas av mögel och skadedjur som vi tidigare varit förskonade ifrån i Sverige.
Enligt prognoser kommer vissa flugpopulationer att öka med fler hundra procent och ge ökade problem med smittspridning.  Det kan innebära ett ökat antal fall där fluglarver livnär sig på vävnaderna på levande djur med stort lidande som följd.
–  Överlag är gott smittskydd avgörande för att undvika de nya sjukdomarna. Var uppmärksam på udda sjukdomsbilder, särskilt under de varmare årstiderna, tipsar Madeleine Agneborg , veterinär hos Agria Djurförsäkrings lantbruksavdelning.