Red ut ansvaret före betessläpp

-Idag blir det allt vanligare att beta andras marker. Gör klart vems ansvaret är om djuren går ut och ställer till skada innan det inträffar, skriver Camilla Råsberg, styrelseledamot i SNP