Johan är ny ordförande i Svenska Köttföretagen

Johan Andersson har nu efterträtt Göran Holm, HKScan, i rollen som ordförande för Svenska Köttföretagen.

 

Johan Andersson som är 52 år  bor på Skibaröds gård, söder om Hörby där han bedriver växtodling på 300 hektar med både konventionell och ekologisk produktion. Johan är utbildad lantmästare och har under tjugofem år arbetat i ledande positioner med anknytning till lantbruket.

Under många år arbetade Johan på Scan i olika roller inom inköp, produktion och försäljning. 2009 blev han VD för slakteriet KLS Ugglarps  och i januari 2014 fick Johan tjänsten som divisionschef för Lantmännen Lantbruk. I dag driver Johan sitt eget lantbruk och vid sidan om det innehar han ett antal styrelseuppdrag.
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
–       Vårt viktigaste uppdrag är att stärka konkurrenskraften och  ge de svenska lantbrukarna goda förutsättningar för att producera bra livsmedel. Har vi inte ett starkt lantbruk så kan vi inte ha en konkurrenskraftig svensk livsmedelsindustri, säger Johan Anderson.