Svenska Köttföretagen får fler ägare

Närkes Slakteri och Gotlands Slagteri AB har i höst gått med som delägare i branschens organisation Svenska Köttföretagen.

-Ju fler aktörer vi samlar, desto kraftfullare blir vår organisation, vilket i längden kommer att gynna industrin, producenterna och konsumenterna, säger ordföranden Johan Andersson,  i ett pressmeddelande från Svenska Köttföretagen.

Gotlands Slagteri AB med anor från 1914 ägs av Svenskt Butikskött AB. Slakteriet står bakom det egna varumärket Smak av Gotland och fokuserar på att utveckla den gotländska livsmedelsproduktionen. Svenskt Butikskött  utvecklar den ekologiska köttproduktionen och är idag huvudleverantör till de ekologiska varumärkena för Coop, Axfood, ICA, och LIDL.

– Det är  positivt att vi nu kan vara med och påverka det effektiviseringsarbete som pågår i branschen, säger Thomas Östlund, ägare till Gotlands Slagteri AB.

Närkes slakteri beskriver sig som det lilla slakteriet med det stora hjärtat för djurens bästa och våra svenska gårdar. Det har sedan starten bland annat inriktat sig på en återtag med utförande av både slakt och styckning åt producenterna. Närkes slakteri ligger i Örebro och leds av VD Mats Larsson, som har varit med i företaget sen starten och är huvudägare.

 –  Vi är stolta och glada över att Närkes slakteri nu är med och påverkar beslutsfattningen för svensk köttproduktion. Tillsammans är vi starkare, säger Mats Larsson, VD Närkes slakteri.