I Australien åker korna tåg

Målet är att fler transporter av boskap i Australien ska ske på räls. Det är både billigare och mer miljövänligt än transport på landsväg.

Järnväg är ett attraktivt alternativ till långtradare när boskap ska transporteras från inlandet i Queensland och ut till kusten för slakt.
Tre tåglinjer står för transporterna som är statligt subventionerade. Målet är att köra 325 tåg enligt en bestämd tidtabell under 2017. Enda krav på den som bokar transport är att den ska minst omfatta 22 djur.

Läs mer på beefcentral.com