Nu är det klippt!

Redan den 29 april klipptes de första prognosproverna i Halland. De första analyssvaren har publicerats på webben vallprognos.se.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Nu har de första prognosproverna analyserats i Skåne, Halland, Östergötland och Gotland. Här finns de senaste analyssvaren som är klippta 29 april till 6 maj: Första prognosproverna

Vallprognoserna fortsätter norrut

Förutom plats och datum finns information om vallfröblandning och gödsling. Prognosproverna har analyserats med avseende på energi, protein och fiber. Omsättbar energi för nötkreatur i de här första provklippen ligger på 11,9 till 13,4 megajoule och 183 till 353 gram råprotein per kilo ts.

Nu fortsätter provtagningen både successivt norrut i landet och med fler provtagningar på de olika platserna fram tills det är dags för förstadskörden av vall. Här kan du följa vallprognoserna i ditt område genom att klicka på en karta: vallprognos.se